Šajā mācību gadā skolēni varēja iepazīties ar jauno pulciņu “Datorika”. Pulciņu apmeklēja no 4. līdz 6. klasei,otrajā semestrī mums pievienojās skolēns arī no 2. klases. Šajā laikā skolēni varēja apgūt gan vizuālo programmēšanu, gan datorgrafiku. Mēs zīmējām dažādās programmās,veidojām video, prezentācijas, Gif animācijas, kolāžas, vārdu mākoņus, info grafikas, mandalas, apstrādājām fotogrāfijas un gatavojām apsveikumus dažādos svētkos. Protams, mēs risinājām arī sarežģītākus uzdevumus, strādājām ar programmēšanas blokiem, veidojām no tiem stāstus un spēles, gājām labirintus un cēlām pilsētas. Paspējām arī piedalīties konkursiņos. To, ko varējām, parādam arī Jums.

Datorikas pulciņā paveiktais – foto!

Lai jauka vasara un uz tikšanos nākamgad Datorikas pulciņā!

Skolotāja: Linda Vanaga