Paldies!

Paldies! Valmieras sākumskolas 2019. gada sesto klašu absolventi un viņu vecāki teica skolai paldies par iegūtajām zināšanām, dzīves gudrību un pieredzi, dāvinot skolas bibliotēkai naudu grāmatu iegādei. Jau šodien skolas bibliotēka papildināja savu krājumu ar 25 jaunām grāmatām.  

Pateicība no CSDD

Valmieras sākumskola saņēmusi pateicības rakstu par izcilu darbu CSDD projektā “MĀCIES UN IEGŪSTI VELOSIPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU SAVĀ SKOLĀ”. Velosipēda apliecības ieguvuši 34 skolēni. Projektā iesaistījās skolēni no pulciņa “Jaunie satiksmes dalībnieki” un citi interesenti.     Skolotāja Zinta Liepiņa    

Datorikas pulciņā paveiktais

Šajā mācību gadā skolēni varēja iepazīties ar jauno pulciņu “Datorika”. Pulciņu apmeklēja no 4. līdz 6. klasei,otrajā semestrī mums pievienojās skolēns arī no 2. klases. Šajā laikā skolēni varēja apgūt gan vizuālo programmēšanu, gan datorgrafiku. Mēs zīmējām dažādās programmās,veidojām video, prezentācijas, Gif animācijas, kolāžas, vārdu mākoņus, info grafikas, mandalas, apstrādājām fotogrāfijas un gatavojām apsveikumus dažādos svētkos. Protams, mēs risinājām arī sarežģītākus uzdevumus, strādājām ar programmēšanas blokiem, veidojām no tiem stāstus un spēles, gājām labirintus un cēlām pilsētas. Paspējām arī piedalīties konkursiņos. To, ko varējām, parādam arī Jums. Datorikas pulciņā paveiktais – foto! Lai jauka vasara un uz tikšanos nākamgad Datorikas pulciņā! Skolotāja: Linda Vanaga 

Atskats uz sporta dienu

15. maijā notika nu jau tradicionālā Valmieras sākumskolas vecāku sporta diena.  Sporta diena sniedz iespējas, lai bērni kopā ar vecākiem izmēģinātu dažādus sporta veidus un kopīgi izmēģinātu dažādas sportiskās aktivitātes.  Vēlēšanās aktīvi un interesanti pavadīt kopīgo laiku ar ģimeni bija galvenie priekšnoteikumi, lai piedalītos. Tāpēc organizētāji ir ļoti priecīgi,ka iesaistījās tik daudz ģimenes, kuras daudzas aktivitātes varēs turpināt spēlēt ar ģimeni vai draugiem arī citos atpūtas brīžos. Foto no pasākuma šeit….

1 2 3 45