“Šarādes par profesijām” 1. un 2. klases skolēniem

“Šarādes par profesijām” 1. un 2. klases skolēniem 15. un 16. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, 1. un 2. klašu skolēni kopā ar improvizācijas teātra aktieru „K KOMANDU” piedalījās interaktīvā, izglītojošā aktivitātē “Šarādes par profesijām.” Improvizācijas aktieru “K” komanda kopā ar skolēniem pārrunāja un atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesiju attēlošanā iesaistījās arī paši skolēni. Aktivitātes laikā tika veicināta izpratne par profesiju daudzveidību; par vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas profesiju pārstāvjiem. Skolēni bija sajūsmā par atraktīvām aktieru darbībām un ar lielu prieku piedalījās nodarbībā. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros. Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Jana Štrāle

Teātra izrāde “Kas par traku, tas par traku”

Teātra izrāde “Kas par traku, tas par traku” “Bērnībā gūtie iespaidi ir spēcīgi, tāpēc domāju, ka  izmantojot teātri un mūziku, ir  iespējams tuvināt bērnus dzejas pasaulei – radināt to uztvert un arī iemīlēt. O. Vācieša humora izjūta kopā ar Elizabetes mūziku, brīnišķīgu instrumentu spēle profesionāli augstvērtīgā izpildījumā, kā arī aktieru azartiskā dzīvošanās, iedarbojas kā laba garastāvokļa vitamīns “, tā izrādes režisore Dita Balčus. Valmieras sākumskolas 3.klases priecājas un saka paldies par iespēju projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklēt teātra izrādi “Kas par traku, tas par traku”.  Tā bija iespēja ne tikai iepazīt izcilo latviešu dzejnieku Ojāru Vācieti, bet arī iejusties viņa radīto dzejas tēlu pasaulē caur dziesmām, dejām, krāšņiem tērpiem, jokiem, smiekliem un reizēm arī bēdām. Bērniem patika! To apliecināja viņu prieks un pozitīvās atsauksmes pēc teātra izrādes! 3. klašu pedagogi: K.Švalbe, M.Kakse, S.Karnīte un K.Siliņa

Izstāsti mantojumu

Izstāsti mantojumu 6. klašu skolēni kopā ar ģimenēm gatavoja stāstus “Izstāsti mantojumu” par kādu priekšmetu, kas svarīgs ģimenei. Noklausījāmies stāstus par dzimtas relikvijām – kabatas pulksteni, sudraba piecu latu monētu, kas nejauši tika atrasta vecas mājas bēniņos, par bērnības rotaļlietām, Latvijas armijas karavīra cepuri, vēstulēm no Sibīrijas, dzimtas rotaslietām, mīļām bērnības grāmatām, par 200 gadus vecu Bībeli, vecu petrolejas lampu, elegantām porcelāna krūzītēm, skolas liecību, 80 gadus vecu pateicības rakstu, ko ģimene saņēmusi par izcilu saimniekošanu lauku sētā. Stāsti bija interesanti un aizraujoši, skolēni viens otram uzdeva izzinošus jautājumus. Vēstures skolotāja Ineta Amoliņa

Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa

Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa No 5. līdz 20. oktobrim norisinās Eiropas Savienības programmēšanas nedēļa jeb CodeWeek. Pasākuma mērķis ir rosināt interesi par programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā. Jau zināms, ka mācīšanās programmēt palīdz saprast strauji mainīgo pasauli un paplašināt izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas. Arī Valmieras sākumskolas datorikas skolotājas Helga Mezīte un Linda Vanaga, informātikas skolotāja Baiba Balode, atbalstot pasākuma ieceri, rīkoja aktivitātes visās klašu grupās. Skolēniem bija iespēja apgūt programmēšanu gan darbā ar datoru, gan programmēšanas aktivitātēs, kurās var iztikt bez IT tehnoloģijām. Lielāko klašu skolēni iepazinās ar pasaulē vienu no populārākajām vizuālās programmēšanas platformām – Scratch, kurā iesāka veidot vienkāršus stāstiņus. Jaunāko klašu skolēni iesaistījās uz sacensības/sadarbības principiem balstītā spēlē CodyRoby, kura dod iespēju iepazīties ar svarīgākajiem programmēšanas principiem, kā arī skolēni veidoja stāstus, izmantojot  programmēšanas platformas internetā – Code.org piedāvātos vizuālās programmēšanas kursus. Skolēni attīstīja savas domāšanas un algoritmiskās prasmes, spēlējot arī dažādas loģiku attīstošas datorspēles. Informāciju sagatavoja Baiba Balode

Labo darbu nedēļa!

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau vienpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” Šajā nedēļā ikviens tiek  mudināts labiem darbiem. 2. a klase atsaucās aicinājumam un 8. oktobrī viesojās Valmieras dzīvnieku patversmē. Ar siltām sedziņām, kārumiem un mīļumu mēs iepriecinājām patversmes sunīšus un kaķīšus. Mūsu sirsniņās palika patīkama sajūta un pārliecība –  cik viegli ir darīt labu! Informāciju sagatavoja 2. a klases audzinātāja Baiba Siliņa

KARJERAS NEDĒĻA NO 14.-18. OKTOBRIM

Valmierā no 14. līdz 18.oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļas sauklis ir  “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Valmierā Karjeras nedēļas pasākumi notiks gan vispārizglītojošās skolās, gan jaunatnes centrā “Vinda”, Valmieras tehnikumā un Vidzemes Augstskolā, piedāvājot jau tradicionālas aktivitātes, kā arī pilnīgi jaunu pieeju karjeras pasākumiem. Plašāka informācija pieejama mājaslapā: https://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/karjeras_nedela_2019/