Veselības punkts atrodas 242.kabinetā
tālrunis 22019017
Darba laiks: katru dienu 8:00 – 16:00
Skolas medicīnas māsa ir reģistrēta un sertificēta ārstniecības persona. Skolas medicīnas māsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu  veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Viņa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un citiem speciālistiem.
Skolas medmāsas darba pienākumi:
  • Nodrošināt pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
  • Reizi gadā veikt skolēnu antropometriskos mērījumus (svars, augums, redze).
  • Reizi gadā veikt kašķa un pedikulozes pārbaudi.
  • Veikt skolēnu atlasi imunizācijai un informēt vecākus par plānoto vakcināciju.
  • Organizēt profilaktiskos pasākumus infekcijas slimību izplatības novēršanai skolā.
  • Sekot skolas ēdnīcā izmantojamo produktu un gatavā ēdiena kvalitātei.
  • Veikt izglītojošo darbu skolēnu vidū higiēnas, profilakses un medicīniskās aprūpes jautājumos.

Noderīga informācija

 

Vairāk informācijas meklējiet Slimību porfilakses un kontroles centra mājas lapā