Ceturtdien, 3.oktobrī, Valmieras teātrī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojuma un Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2019” pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Pasākuma ievadā pedagogiem bija iespēja uz sevi paraudzīties bērnu acīm. Svinīgās ceremonijas noslēgumā pedagogus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja aktieris Varis Vētra.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojums “Balva izglītībā 2019” piešķirts:

  • Gunai Radziņai, Valmieras sākumskolas speciālās izglītības pedagoģei
  • Stellai Bergai, Valmieras sākumskolas vispārējās pamatizglītības skolotājai

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinības un pateicības rakstus saņēma:

  • Valmieras sākumskolas skolotāja Larisai Stivriņai par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu mācību priekšmeta “Mūzika” mācīšanā un kora dziedāšanas tradīciju izkopšanā Valmieras sākumskolā;
  • Valmieras sākumskolas interešu izglītības skolotājs Anzelms Tamanis par nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītībā, ieinteresējot un iesaistot skolēnus dambretes un šaha spēles apgūšanā Valmieras sākumskolā.

Apbalvojumu “Balva izglītībā” pasniedz skolotājiem par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu, atbalsta sniegšanu skolēniem, veiksmīgu sadarbību ar skolēnu vecākiem un pedagogiem, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, skolēnu motivēšanu un sagatavošanu mācību olimpiādēm, skolas prestiža celšanu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, kā arī aktīvu dalību dažādos projektos. Šīs ir tikai dažas kvalitātes, kas piemīt apbalvojumu saņēmušajiem skolotājiem, lai augstvērtīgi veiktu savus darba pienākumus.

Apbalvojums “Balva izglītībā” tiek pasniegts kopš 2008.gada, pamatojoties uz izglītības iestāžu padomes lēmumu.