“Balva izglītībā 2019”

Ceturtdien, 3.oktobrī, Valmieras teātrī norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojuma un Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2019” pasniegšanas svinīgā ceremonija. Pasākuma ievadā pedagogiem bija iespēja uz sevi paraudzīties bērnu acīm. Svinīgās ceremonijas noslēgumā pedagogus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja aktieris Varis Vētra. Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojums “Balva izglītībā 2019” piešķirts: Gunai Radziņai, Valmieras sākumskolas speciālās izglītības pedagoģei Stellai Bergai, Valmieras sākumskolas vispārējās pamatizglītības skolotājai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) atzinības un pateicības rakstus saņēma: Valmieras sākumskolas skolotāja Larisai Stivriņai par nozīmīgu profesionālu ieguldījumu mācību priekšmeta “Mūzika” mācīšanā un kora dziedāšanas tradīciju izkopšanā Valmieras sākumskolā; Valmieras sākumskolas interešu izglītības skolotājs Anzelms Tamanis par nozīmīgu ieguldījumu interešu izglītībā, ieinteresējot un iesaistot skolēnus dambretes un šaha spēles apgūšanā Valmieras sākumskolā. Apbalvojumu “Balva izglītībā” pasniedz skolotājiem par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu, atbalsta sniegšanu skolēniem, veiksmīgu sadarbību ar skolēnu vecākiem un pedagogiem, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, skolēnu motivēšanu un sagatavošanu mācību olimpiādēm, skolas prestiža celšanu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, kā arī aktīvu dalību dažādos projektos. Šīs ir tikai dažas kvalitātes, kas piemīt apbalvojumu saņēmušajiem skolotājiem, lai augstvērtīgi veiktu savus darba pienākumus. Apbalvojums “Balva izglītībā” tiek pasniegts kopš 2008.gada, pamatojoties uz izglītības iestāžu padomes lēmumu.

Pateicība no CSDD

Valmieras sākumskola saņēmusi pateicības rakstu par izcilu darbu CSDD projektā “MĀCIES UN IEGŪSTI VELOSIPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU SAVĀ SKOLĀ”. Velosipēda apliecības ieguvuši 34 skolēni. Projektā iesaistījās skolēni no pulciņa “Jaunie satiksmes dalībnieki” un citi interesenti.     Skolotāja Zinta Liepiņa    

Lepojamies!

2019.gada 28.aprīlī  Rīgā notika Latvijas 46.atklātā matemātikas olimpiāde.Olimpiādē piedalījās 24 Valmieras sākumskolas 4.-6.klašu skolēni. 5.klašu grupā 657 dalībnieku konkurencē: 4.a klases skolniecei ZANEI ATTEKAI(skolotāja Elīna Bērziņa, mājmācība Jolanta Atteka) iegūta ATZINĪBA, 5.d klases skolniecei MARTAI LUĪZEI KĻAVIŅAI( skolotāja Eva Lasmane- 2.VIETA. 6.klašu grupā 636 dalībnieku  konkurencē: 6.c klases skolniecei DANIELAI POLEI (skolotāja Stella Berga)-3.VIETA, 6.a klases skolniekam EDVARDAM ROKENAM (skolotāja Sanita Eglīte)- ATZINĪBA.   Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem par ieguldīto darbu!

Mācību olimpiāžu laureātu godināšana

15.maijā Valmieras sākumskolā tika sveikti Valmieras pilsētas 2018./2019.mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureāti un viņu pedagogi. Šogad tie ir 123 skolēni un 68 pedagogi, kuri guvuši augstus rezultātus valsts un Vidzemes reģiona olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Laureāti un pedagogi Valmieras sākumskolā: Nils Pētersons 3D (skolotāja Helga Mezīte), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 3., 4. klašu matemātikas olimpiādē  Liene Malceniece 3D (skolotāja Helga Mezīte), 1. vieta Vidzemes reģiona olimpiāde 3. klasēm latviešu valodā Līva Evelīna Videmane 4C (skolotāja Sanita Tauriņa), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 3., 4. klašu latviešu valodas olimpiādē 4. klašu grupā Ance Rūta Pomka 6A (skolotāja Sanita Eglīte), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 5.-8. klašu matemātikas olimpiādē 6. klašu grupā Estere Kuple 6A (skolotāja Larisa Stivriņa), 3. vieta VIII Mūzikas olimpiādes kultūrvēsturisko novadu kārtā 

Sveicam 2018./2019. m.g. skolas dabaszinību olimpiādes laureātus

4.klasēm 1.vieta Artūrs Kareļkovs 4.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 2.vieta Megija Elīza Mezīte 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa) 3.vieta Aiga Tauriņa 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa) 5.klasēm 1.vieta Beatrise Silanža 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 2. vieta Roberts Vāvere 5.c (skolotāja Lolita Trauliņa) 3. vieta Elza Eglīte 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 6.klasēm 1.vieta Renāte Baiba Jeserēviča 6.a (skolotāja Lolita Traulina) 2.vieta Monta Zariņa 6.a (skolotāja Lolita Traulina) 3.vieta Agnese Kiršblate 6.d (skolotāja Lolita Trauliņa) Foto no apbalvošanas…  

1 2 3 7