Mācību olimpiāžu laureātu godināšana

15.maijā Valmieras sākumskolā tika sveikti Valmieras pilsētas 2018./2019.mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureāti un viņu pedagogi. Šogad tie ir 123 skolēni un 68 pedagogi, kuri guvuši augstus rezultātus valsts un Vidzemes reģiona olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Laureāti un pedagogi Valmieras sākumskolā: Nils Pētersons 3D (skolotāja Helga Mezīte), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 3., 4. klašu matemātikas olimpiādē  Liene Malceniece 3D (skolotāja Helga Mezīte), 1. vieta Vidzemes reģiona olimpiāde 3. klasēm latviešu valodā Līva Evelīna Videmane 4C (skolotāja Sanita Tauriņa), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 3., 4. klašu latviešu valodas olimpiādē 4. klašu grupā Ance Rūta Pomka 6A (skolotāja Sanita Eglīte), 1.vieta Valmieras pilsētas, Burtnieku,Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 5.-8. klašu matemātikas olimpiādē 6. klašu grupā Estere Kuple 6A (skolotāja Larisa Stivriņa), 3. vieta VIII Mūzikas olimpiādes kultūrvēsturisko novadu kārtā 

Sveicam 2018./2019. m.g. skolas dabaszinību olimpiādes laureātus

4.klasēm 1.vieta Artūrs Kareļkovs 4.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 2.vieta Megija Elīza Mezīte 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa) 3.vieta Aiga Tauriņa 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa) 5.klasēm 1.vieta Beatrise Silanža 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 2. vieta Roberts Vāvere 5.c (skolotāja Lolita Trauliņa) 3. vieta Elza Eglīte 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa) 6.klasēm 1.vieta Renāte Baiba Jeserēviča 6.a (skolotāja Lolita Traulina) 2.vieta Monta Zariņa 6.a (skolotāja Lolita Traulina) 3.vieta Agnese Kiršblate 6.d (skolotāja Lolita Trauliņa) Foto no apbalvošanas…  

Sveicam matemātikas konkursa “Ķengurs-Ķengurs 2019” laureātus

80. gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidnejas, nolēma organizēt spēles – konkursa jaunu veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kurus pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi.  Mūsdienās šis konkurss ir kļuvis ļoti populārs arī citās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā.  Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina skolēnus piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.  Valmieras sākumskolas 2. – 6. klases skolēni piedalījās “Ķengurs-Ķengurs 2019” matemātikas konkursā. Konkurss notika visās dalībvalstīs vienlaicīgi, 2019.gada 21.martā, bet rezultāti tika paziņoti 16.aprīlī.  Valmieras sākumskola savus konkursa laureātus apbalvoja 2019. gada 9. maijā. 2. klase Edvards Šteindāls (1. vieta skolā, 43. vieta Latvijā) 3. klase Demija Šakurova (1. vieta skolā, 81. vieta Latvijā) 4.klase Edijs Putniņš  (1. vieta skolā, 62. vieta Latvijā) 5.klase Luīze Biezbārde (1. vieta skolā, 46. vieta Latvijā) 6. klase Deivs Kristians Grīviņš (1. vieta skolā, 62. vieta Latvijā) Foto no apbalvošanas… Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

Sveicam dabaszinību konkursa “Iepazīsti Latvijas putnus” 1., 2. un 3. klašu laureātus

  1.vieta Elza Balode 1.a (skolotāja Baiba Siliņa) 2.vieta Zintis Dzvinko 1.b (skolotāja Aiga Vimba) 2.vieta Amanda Čipāne 1.b (skolotāja Aiga Vimba) 3. vieta Elza Blumberga 1.a (Baiba Siliņa) 3. vieta Eduards Vēveris 1.c (skolotāja Ruta Dambe) 3.vieta Rihards Keziks 1.c (skolotāja Ruta Dambe) 1.vieta Kārlis Silanžs 2.b (skolotāja Sandra Karnīte) 2.vieta Gustavs Freimanis 2.d (skolotāja Iveta Lapiņa) 3.vieta Krišjānis Vekters 2.b (skolotāja Sandra Karnīte) 3.vieta Kira Mihailovska 2.d (skolotāja Iveta Lapiņa) 1.vieta Gabriels Bogdāns 3.d  (skolotāja Iveta Lapiņa) 2.vieta Elizabete Šīrante 3.d (skolotāja Iveta Lapiņa) 3. vieta Mārtiņš Ruska 3.b  (skolotāja Iveta Lapiņa) Foto no apbalvošanas..