6. c klases mācību ekskursija uz “Zirgaudzētavu Kocēni”

11.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, ar klasi devāmies uz “Zirgaudzētavu Kocēni”, lai iepazītos ar zirgkopja un jāšanas trenera ikdienu. Zirgaudzētavā mums pastāstīja kā iedala kumeliņus, vadoties pēc vecuma grupām, uzzinājām ko zirdziņš ēd, kā arī iepazināmies ar lielākiem un mazākiem zirgiem. Guvām priekštatu par zirga kopšanai nepieciešamo inventāru un to pielietojumu. Mums bija iespēja uzzināt arī par jāšanas sportu, tā disciplīnām un sacensību vērtēšanu. Aplūkojām disciplīnās iegūtās balvas, rozetes un kausus, secinājām, ka lielāko daļu aizņem 1.-3. vietu apbalvojumi. Iepazinām zirgaudzētavā esošās karieties un ratus, un to izmantošanu. Mums  bija iespēja pašiem iejusties vilcēju lomā un saprast, cik tās ir smagas. Pēc iepazīšanās ar zirga ikdienu un zirgkopja darbu, mums katram, kas vēlējās, bija iespēja pavizināties zirga mugurā, laukumā, kurā ikdienā notiek jāšanas treniņi. Ekskursiju apvienojām ar piedalīšanos skolas akcijā “Ozolzīle” un staļļa teritorijā savācām simtu divdesmit kilogramu ozolzīļu. Liels paldies par šo burvīgo ekskursiju tās idejas autorei Gunitai Celmai, mūsu klases audzinātājai Stellai Bergai un atsaucīgajai “Zirgaudzētavas Kocēni” komandai Dacei Stūrei un Ilvai Kalnrozei. Pateicoties šim apmeklējumam daži mūsu klasesbiedri ir nolēmuši apmeklēt jāšanas treniņus. Informāciju sagatavoja: 6.c klases skolniece Roberta Rozenberga

Profesiju virpulis Valmiermuižas stallī!

Karjeras nedēļas laikā, 10. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1.d klase devās mācību ekskursijā uz Valmiermuižas stalli. Stallī skolēni iepazinās ar zirgkopja darbu, redzēja kādos apstākļos dzīvo zirgi un kādos strādā zirgkopis. Bērniem bija iespēja redzēt un uzzināt visu par zirga barošanu, liels bija bērnu pārsteigums, ka zirgiem ir pašiem savi našķi. Bija iespēja zirgus arī pašiem pabarot. Kā arī skolēniem bija iespēja iepazīties ar zirga kopšanai nepieciešamo inventāru, kas sastāv no ķemmēm, birstēm un pat nagu laku. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja arī to, ka katram zirdziņam ir savs īpašais raksturs, kas jāņem vērā trenējoties jāšanas sportā. Bērniem tika stāstīts par jāšanas nodarbībām, trenera ikdienu un apbalvojumiem jāšanas sportā. Bērniem, kuriem bija drosme un gribēšana, varēja doties nelielā izjādē. Informāciju sagatavoja: Valmieras sākumskolas 1. D klases audzinātāja Ilze Fogelmane

Valmieras sākumskolas 1.-4. klašu skolēni izzina dabaszinātņu jomas profesijas.

17. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros Valmieras sākumskolas 1.-4. klases skolēniem , sadarbībā ar Aspired Interactives, bija iespēja piedalīties dažādās tehniski radošajās darbnīcās, kas ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un kopumā veicinātu interesi par tehniskajām jomām, kas mūsdienās viennozīmīgi ir perspektīvākas. 1.klases skolēniem darbnīcas pirmajā daļā tika iepazīstināti ar ķīmiķa profesiju un kā veiksmīgāk plānot karjeru. Prezentācijā skolēni iepazinās ar nepieciešamo izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem un īpašībām kādām jāpiemīt, lai kļūtu par ķīmiķi. Darbnīcas otrajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties ķīmiķa lomā un apspēlēt ķīmiskās reakcijas un vielu agregātstāvokļa maiņu. Tās ietvaros dalībnieki iejutās superaģentu laborantu tēlos un veidoja paši savu Flaberi, īpatnējas konsistences, mīksts veidojums dažādās krāsās, ko pēc aktivitātes varēja ņemt līdzi. Kas gan var būt labāks par to? 2.klases skolēni darbnīcas pirmajā daļā iepazinās ar mehāniķa profesiju un tam nepieciešamajām prasmēm un īpašībām, kādām jāpiemīt, lai kļūtu par mehāniķi. Otrajā daļā skolēni paši gatavoja Zobubirsti – pašgājējs. “Kas ir zobubirste – pašgājējs”? Šī darbnīca ļāva to ne tikai to noskaidrot, bet arī uzbūvēt pašu ierīci. Šī aizraujošā tehniski radošā darbnīca bērniem radīja lielu prieku, entuziasmu darboties un gandarījumu par paveikto. Tehniski radošās darbnīcas sākumā vadītāja pastāstīja par ierīces darbības principiem un nodemonstrēja dažus piemērus, kur šie principi ir sastopami ikdienā. Katrs dalībnieks saņēma komplektu, lai izgatavotu pats savu zobubirsti – pašgājēju. Izgatavoto un notestēto ierīci katrs dalībnieks varēja ņemt līdzi un mājām. 3.klases skolēni darbojās radošajā darbnīcā “OZObot” programmētājs un pirmajā daļā iepazinās ar programmētāja profesiju. Skolēni kopīgi […]

Personīgās izaugsmes treneris Mārtiņš Geida skolēniem vada nodarbību „Būšu uzņēmējs”

Karjeras nedēļas laikā, 11. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika personīgās izaugsmes trenera  Mārtiņa Geidas  vadīta nodarbība „Būšu uzņēmējs”. Tās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības veidošanas pamatprincipiem. 5.klases skolēni uzzināja svarīgākās lietas, kuras ņemt vērā veidojot savu SMU. Piedaloties diskusijā, kopīgi secināja, ka visas lietas var pirkt un pārdot, galvenais nosacījums ir atrast kurš to pirks! Skolēni uzzināja, ka svarīgi ir savu produktu piedāvāt pēc iespējas vairāk cilvēkiem- censties aptvert visu pasauli. Tāpat visi secināja, ka, ja cilvēkiem tas ir svarīgi viņi par to ir gatavi maksāt lielu naudu. Skolēniem bija iespēja uzzināt par unikāliem skolēnu mācību uzņēmumu radītiem produktiem, dzirdēt dažādus veiksmes stāstus gan no Latvijas ,gan pasaules. Pēc nodarbības skolēni atzina, ka nodarbība ir bijusi vērtīga un tā deva daudz zināšanu un ideju sava SMU veidošanai! Informāciju sagatavoja: Valmieras sākumskolas pedagogs-karjeras konsultants Jana Štrāle