“Skola 2030” labās prakses ieviešanas seminārs

2019.gada 16.maijā Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā notika Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) “Labās prakses – ieviešanas seminārs”, kurā piedalījās 15 pilotskolas no Vidzemes: Valmieras sākumskola,  Cēsu 2.pamatskola, Grundzāles pamatskola,  J.Endzelīna Kauguru pamatskola,  Kalsnavas pamatskola, Limbažu sākumskola, Valmieras Valsts ģimnāzija, Limbažu novada ģimnāzija,  Alūksnes novada vidusskola, Cesvaines vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Lizuma vidusskola, Smiltenes vidusskola, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Siguldas pilsētas vidusskola un sadarbības skolu pārstāvji.             Valmieras sākumskolas labās prakses stendā tika prezentēts paveiktais  mācību un audzināšanas jomā “Skola 2030” kontekstā. Skolotājas Lolita Trauliņa un Kristīne Švalbe vadīja praktiskas nodarbības citu skolu kolēģiem par projekta ieviešanas pieredzi , iekļaujot piemērus no ikdienas darba. Foto no pasākuma..

“MINIPHÄNOMENTA”

“MINIPHÄNOMENTA” jeb 52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem Valmieras sākumskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notiks no 15. – 28.maijam. Skolēniem tiek dota iespēja iepazīties ar dažādiem, interesantiem, izzinošiem fizikas eksperimentiem, pašiem tos izmēģinot, pētot, analizējot. Šādu iespēju radām, sadarbojoties ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra speciālistiem. Pasākuma pirmajā dienā bija paraugnodarbība skolēniem un skolotājiem. Pēc iepazīšanās ar eksperimentiem, bērni domāja tiem nosaukumus, saņēma uzlīmes par paveikto. Apbrīnas vērti bija 4.klašu skolēnu secinājumi, kāpēc un kā izdodas veikt kādu “triku”. Ļoti jūtams bija vecāku ieguldītais darbs ģimenēs, stāstot un rādot, kas notiek mums apkārt. Divas nedēļas skolā darbosies bērni, skolotāji, un aicinām arī vecākus iesaistīties prāta un domāšanas aktivitātēs kopā ar saviem bērniem.   Foto no izstādes iepazīšanas pieejami šeit…   Ilona Tropa

Sveicam matemātikas konkursa “Ķengurs-Ķengurs 2019” laureātus

80. gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidnejas, nolēma organizēt spēles – konkursa jaunu veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kurus pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi.  Mūsdienās šis konkurss ir kļuvis ļoti populārs arī citās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā.  Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina skolēnus piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.  Valmieras sākumskolas 2. – 6. klases skolēni piedalījās “Ķengurs-Ķengurs 2019” matemātikas konkursā. Konkurss notika visās dalībvalstīs vienlaicīgi, 2019.gada 21.martā, bet rezultāti tika paziņoti 16.aprīlī.  Valmieras sākumskola savus konkursa laureātus apbalvoja 2019. gada 9. maijā. 2. klase Edvards Šteindāls (1. vieta skolā, 43. vieta Latvijā) 3. klase Demija Šakurova (1. vieta skolā, 81. vieta Latvijā) 4.klase Edijs Putniņš  (1. vieta skolā, 62. vieta Latvijā) 5.klase Luīze Biezbārde (1. vieta skolā, 46. vieta Latvijā) 6. klase Deivs Kristians Grīviņš (1. vieta skolā, 62. vieta Latvijā) Foto no apbalvošanas… Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

Jauni koriģējošās vingrošanas rīki mūsu skolā

Priecājamies par Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta ietvaros skolai iegādātajiem koriģējošās vingrošanas elementiem: līdzsvara bumbām, apļveida gumijām AIREX līdzsvara paliktni, Vingrošanās bumbām, līdzsvara spilveniem, līdzsvara virsmām un medicīniskajām bumbām.