Bebr[a]s konkurss

Bebr[a]s konkurss Ik novembri teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus. Latvijas konkursā šogad sacentās 19 550 skolēni. Arī šogad Valmieras sākumskolas 5.-6. klašu skolēni piedalījās Bebr[a]s konkursā un pārbaudīja savas zināšanas un prasmes dažādajos uzdevumos. Šogad maksimālais iegūstamo punktu skaits bija 120 punkti. Vislabākos rezultātus mūsu skolā sasniedza: Beatrise Silanža (6.d klase)- 86 punkti Simona Kuplā (5.c klase) – 78 punkti Antra Lūse (5.a klase) – 74 punkti Rodrigo Rauls Brugemanis (5.b klase) – 64 punkti Marta Luīze Kļaviņa (6.d klase) – 64 punkti Eva Viļumsone (6.d klase) – 63 punkti Paldies visiem, kas piedalījās konkursā! Informāciju sagatavoja informātikas skolotāja B.Balode

“Skatuves runas konkurss 2019” 2. klašu grupā

“Skatuves runas konkurss 2019” 2. klašu grupā Šodien 27. novembrī  norisinājās “Skatuves runas konkursa 2019” Valmieras sākumskolas 1. kārta 2.klašu grupā, kurā piedalījās 16 labākie dzejas runātāji – Kurts Razgals, Dārta Skuja, Samanta Felzenberga, Gatis Rasa, Gerda Broka, Zintis Dzvinko, Elza Marija Mača, Noa Raido Vāverītis, Dārta Liene Lāce, Kate Tupreine, Renards Videmanis, Eduards Vēvers, Grieta Klepere, Elza Prātiņa, Keita Soboļeva, un Haralds Tīlens. Žūrija novērtēja skatuves runas kultūru un to kā runātājs spēj stāstu klausītājam likt redzēt, dzirdēt un saprast. Vislabāk tas izdevās: 1.vieta Kurts Razgals (2.a klase) 1. vieta Elza Marija Mača  (2.b klase) 2.vieta Noa Raido Vāverītis  (2.b klase) 3.vieta Renards Videmanis  (2.c klase) 3. vieta  Eduards Vēvers  (2.c klase) Visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos. Liels paldies skolotājām un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu!

Konkurss “Izstāsti man savu sapni!”

Konkurss “Izstāsti man savu sapni!” Konkursu “Izstāsti man savu sapni!” organizē Latviešu valodas aģentūra, aicinot tajā iesaistīties Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un latviešu diasporas nedēļas nogales skolas pasaulē. Skolēni tiek aicināti piedalīties ar savu radošo darbu (domrakstu, eseju, dzejoļu, zīmējumu). Konkursa mērķi – apliecināt savu prasmi lietot latviešu valodu radoši, izmantojot daudzveidīgas izteiksmes iespējas, kā arī paust pieredzi un attieksmi, atklājot subjektīvi nozīmīgo savā radošajā darbā. No Valmieras sākumskolas 5.-6. klašu grupā konkursam tika izvirzīti  Evas Viļumsones (6.d klase), Martas, Lūīzes Kļaviņas (6.d klase) un Simonas Kuplās (5.c klase) darbi. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji: darba atbilsme tematam; autora personiskās attieksmes un domas atklāsme; oriģinalitāte un radošs temata risinājums; kopta un bagāta valoda; darba vizuālā kvalitāte. Uzvarētāji tiks noteikti 3 klašu grupās. Konkursa uzvarētājus nosaka Latviešu valodas aģentūras izveidota īpaša konkursa žūrija, kuras sastāvs tiks izziņots 2019. gada decembrī Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv   informāciju sagatavoja Sanita Tauriņa

1 2 3 47