Ar 9.09.2019. skolā notiek fakultatīvās nodarbības, konsultācijas un interešu izglītība.