Ar pirmdienu, 10.septembri, sākas iepazīšanās ar interešu izglītības pulciņu skolotājiem.