Konkurss “Izstāsti man savu sapni!”

Konkursu “Izstāsti man savu sapni!” organizē Latviešu valodas aģentūra, aicinot tajā iesaistīties Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un latviešu diasporas nedēļas nogales skolas pasaulē. Skolēni tiek aicināti piedalīties ar savu radošo darbu (domrakstu, eseju, dzejoļu, zīmējumu).

Konkursa mērķi – apliecināt savu prasmi lietot latviešu valodu radoši, izmantojot daudzveidīgas izteiksmes iespējas, kā arī paust pieredzi un attieksmi, atklājot subjektīvi nozīmīgo savā radošajā darbā.

No Valmieras sākumskolas 5.-6. klašu grupā konkursam tika izvirzīti  Evas Viļumsones (6.d klase), Martas, Lūīzes Kļaviņas (6.d klase) un Simonas Kuplās (5.c klase) darbi.

Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:

  • darba atbilsme tematam;
  • autora personiskās attieksmes un domas atklāsme;
  • oriģinalitāte un radošs temata risinājums;
  • kopta un bagāta valoda;
  • darba vizuālā kvalitāte.

Uzvarētāji tiks noteikti 3 klašu grupās. Konkursa uzvarētājus nosaka Latviešu valodas aģentūras izveidota īpaša konkursa žūrija, kuras sastāvs tiks izziņots 2019. gada decembrī Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv

 

informāciju sagatavoja Sanita Tauriņa