Valmieras sākumskola
Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV – 4201

mājas lapa: www.vss.edu.lv

tālrunis: 64224237, e-pasts: vs@valmiera.edu.lv

vadības informācija skatāma šeit


lietvedības sektretāre Sandra Pavloviča (202. kabinets)

tālrunis: 64224237, e-pasts: sandra.pavlovica@valmiera.edu.lv


garderobists-ēku dežurants

tālrunis: 22015919


Virtuve

tālrunis: 20003850