Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

 

3.klašu izglītojamiem

1. Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

2.Matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

 

6.klašu izglītojamiem

1. Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;

2.Matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

3.Dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.