Skolas metodiskās komisijas un to vadītāji 2018./2019.m.g.

  1. Sākumskolas 1.klašu skolotāju MK – vadītāja Ruta Dambe
  2. Sākumskolas 2.klašu skolotāju MK – vadītāja Marta Kakse
  3. Sākumskolas 3.klašu skolotāju MK – vadītāja Helga Mezīte
  4. 4.-6.klašu latviešu valodas skolotāju MK – vadītāja Sanita Tauriņa
  5. 1.-6.klašu svešvalodu skolotāju MK – vadītāja Iveta Glužģe
  6. 4.-6.klašu matemātikas un informātikas skolotāju MK – vadītāja Eva Lasmane
  7. 1.-6.klašu dabaszinības skolotāju MK – vadītāja Lolita Trauliņa
  8. 1.-6.klašu vizuālās mākslas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāju MK – vadītāja Baiba Siliņa
  9. Sociālās zinības un vēstures MK –vadītāja Aiga Vimba
  10. 1.- 6.klašu sporta skolotāju MK – vadītāja Signe Lūsiņa

 

Metodiskās padomes darbu vada direktores vietniece izglītības jomā Sanita Eglīte