Pagarinātās dienas grupas darba kārtība 2018./2019.mācību gadā:

11.30 – 14:00 /Pirmdiena-ceturtdiena/ Mājas darbu pildīšana, atpūta
14:00 – 14:15 /Pirmdiena-ceturtdiena/ Launags
14:15 – 16:00 Dažādu lietu pratību pilnveide:
  Lasītprasme
  Rakstītprasme
  Matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē
  Pēti un eksperimentē dabaszinībās
  Radošā pašizpausme (zīmēšana, krāsošana, veidošana utt.)
  Digitālā pratība
  Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem)
  Saskarsmes spēles
  Ētiskās vērtības
  Atpūta, rotaļas un spēles