Mācību priekšmetu stundu saraksts (normatīvais) redzams šeit…


Mācību priekšmetu stundu saraksts vecākiem (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)


1.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
B.Siliņa
208.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Ēt.
M.Kakse
208.
Mūz.
D.Rudzīte
208.
Sports
A.Vimba
135.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
B.Siliņa
208.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Sports
I.Bruņiniece
135.
Kl.st.
B.Siliņa
208.
Tr Mat.
B.Siliņa
208.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Dat.f.
H.Mezīte
113.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Dab.z.
B.Siliņa
208.
Dat.f.
B.Balode
115.
Ce Mat.f.
B.Siliņa
208.
Soc.z.
I.Fogelmane
209.
Viz.m.
B.Siliņa
208.
Viz.m.
B.Siliņa
208.
Mājt.
B.Siliņa
208.
Mūz.
D.Rudzīte
208.
Pi Mat.
B.Siliņa
208.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Latv.v.
B.Siliņa
208.
Dab.z.
B.Siliņa
208.
Angļu v.
S.Karnīte
208.

1.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
A.Vimba
210.
Latv.v.
A.Vimba
210.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
210.
Sports
A.Vimba
Ot Latv.v.
A.Vimba
210.
Mat.
A.Vimba
210.
Dab.z.
A.Vimba
210.
Mājt.
A.Vimba
210.
Kl.st.
A.Vimba
210.
Sports
I.Bruņiniece
135.
Tr Latv.v.
A.Vimba
210.
Mat.
A.Vimba
210.
Dab.z.
A.Vimba
210.
Ēt.
A.Vimba
210.
Dat.f.
B.Balode
115.
Ce Mat.
A.Vimba
210.
Latv.v.
A.Vimba
210.
Latv.v.
A.Vimba
210.
Mūz.
D.Rudzīte
210.
Soc.z.
A.Vimba
210.
Dat.f.
H.Mezīte
113.
Pi Latv.v.
A.Vimba
210.
Mat.f.
A.Vimba
210.
Viz.m.
A.Vimba
210.
Viz.m.
A.Vimba
210.
Mūz.
D.Rudzīte
210.

1.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latv.v.
R.Dambe
211.
Latv.v.
R.Dambe
211.
Ēt.
R.Dambe
211.
Dab.z.
R.Dambe
211.
Mat.
R.Dambe
211.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Latv.v.
R.Dambe
211.
Dat.f.
L.Vanaga
113.
Mat.
R.Dambe
211.
Kl.st.
R.Dambe
211.
Sports
I.Bruņiniece
135.
Dat.f.
B.Balode
115.
Tr Latv.v.
R.Dambe
211.
Latv.v.
R.Dambe
211.
Sports
S.Lūsiņa
Dab.z.
R.Dambe
211.
Mat.
R.Dambe
211.
Ce Angļu v.
S.Karnīte
211.
Mat.
R.Dambe
211.
Mūz.
D.Rudzīte
211.
Latv.v.
R.Dambe
211.
Soc.z.
R.Dambe
211.
Pi Mat.f.
R.Dambe
211.
Mājt.
R.Dambe
211.
Mūz.
D.Rudzīte
211.
Viz.m.
R.Dambe
211.
Viz.m.
R.Dambe
211.

1.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.f.
I.Fogelmane
209.
Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Ēt.
I.Fogelmane
209.
Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Dab.z.
I.Fogelmane
209.
Mūz.
I.Fogelmane
209.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
I.Fogelmane
209.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
209.
Dat.f.
L.Vanaga
113.
Sports
I.Bruņiniece
135.
Dat.f.
B.Balode
115.
Tr Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Mat.
I.Fogelmane
209.
Mūz.
I.Fogelmane
209.
Mājt.
I.Fogelmane
209.
Ce Mat.
I.Fogelmane
209.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Soc.z.
I.Fogelmane
209.
Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Kl.st.
I.Fogelmane
209.
Pi Mat.
I.Fogelmane
209.
Latv.v.
I.Fogelmane
209.
Dab.z.
I.Fogelmane
209.
Viz.m.
I.Fogelmane
209.
Viz.m.
I.Fogelmane
209.

2.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Kl.st.
M.Kakse
310.
Sports
S.Lūsiņa
Angļu v.
Z.Lūse
310.
Ēt.
M.Kakse
310.
Mat.
M.Kakse
310.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Latv.v.
M.Kakse
310.
Mat.
M.Kakse
310.
Mājt.
E.Kalniņa
310.
Sports
S.Lūsiņa
Tr Mat.
M.Kakse
310.
Dat.f.
H.Mezīte
113.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Latv.v.
M.Kakse
310.
Latv.v.
M.Kakse
310.
Mūz.
I.Kuple
221.
Dat.f.
B.Balode
115.
Ce Latv.v.
M.Kakse
310.
Mat.
M.Kakse
310.
Viz.m.
E.Kalniņa
310.
Viz.m.
E.Kalniņa
310.
Soc.z.
M.Kakse
310.
Pi Mat.
M.Kakse
310.
Latv.v.
M.Kakse
310.
Latv.v.
M.Kakse
310.
Mūz.
I.Kuple
221.

2.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
S.Karnīte
309.
Mājt.
E.Kalniņa
309.
Ēt.
S.Karnīte
309.
Viz.m.
E.Kalniņa
309.
Viz.m.
E.Kalniņa
309.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
S.Karnīte
309.
Mūz.
I.Kuple
221.
Sports
I.Bergsone
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Tr Kl.st.
S.Karnīte
309.
Sports
S.Lūsiņa
Mat.
S.Karnīte
309.
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Dab.z.
S.Karnīte
309.
Ce Dat.f.
H.Mezīte
113.
Mat.
S.Karnīte
309.
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Dab.z.
S.Karnīte
309.
Soc.z.
S.Karnīte
309.
Dat.f.
B.Balode
115.
Pi Mat.
S.Karnīte
309.
Latv.v.
S.Karnīte
309.
Mūz.
I.Kuple
221.
Angļu v.
S.Karnīte
309.

2.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Kl.st.
K.Švalbe
308.
Sports
S.Lūsiņa
Ēt.
K.Švalbe
308.
Mat.
K.Švalbe
308.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
K.Švalbe
308.
Sports
K.Švalbe
Angļu v.
S.Karnīte
308.
Viz.m.
E.Kalniņa
308.
Viz.m.
E.Kalniņa
308.
Tr Mat.
K.Švalbe
308.
Mat.
K.Švalbe
308.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Mūz.
K.Švalbe
308.
Ce Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Dat.f.
H.Mezīte
113.
Soc.z.
K.Švalbe
308.
Mājt.
E.Kalniņa
308.
Dat.f.
B.Balode
115.
Pi Mat.
K.Švalbe
308.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Latv.v.
K.Švalbe
308.
Mūz.
K.Švalbe
308.

2.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
E.Kalniņa
311.
Mūz.
I.Kuple
221.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Ēt.
E.Kalniņa
311.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Sports
K.Švalbe
Dat.f.
B.Balode
115.
Tr Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Kl.st.
E.Kalniņa
311.
Sports
S.Lūsiņa
Mat.
E.Kalniņa
311.
Viz.m.
E.Kalniņa
311.
Viz.m.
E.Kalniņa
311.
Ce Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Mat.
E.Kalniņa
311.
Mūz.
I.Kuple
221.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
311.
Soc.z.
E.Kalniņa
311.
Dat.f.
B.Balode
115.
Pi Mat.
E.Kalniņa
311.
Mat.
E.Kalniņa
311.
Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Latv.v.
E.Kalniņa
311.
Mājt.
E.Kalniņa
311.

3.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Ēt.
Z.Lūse
228.
Mat.f.
I.Kuple
221.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Kl.st.
I.Kuple
221.
Sports
S.Lūsiņa
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
I.Kuple
221.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Mūz.
I.Kuple
221.
Tr Mat.
I.Kuple
221.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Mūz.
I.Kuple
221.
Ce Mat.
I.Kuple
221.
Mājt.
G.Martinsone
218.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
319.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Latv.v.
I.Kuple
221.
Pi Sports
I.Bergsone
135.
Mat.
I.Kuple
221.
Soc.z.
G.Martinsone
218.
Viz.m.
G.Martinsone
218.
Viz.m.
G.Martinsone
218.

3.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Ēt.
I.Zelča
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Angļu v.
S.Karnīte
220.
Kl.st.
I.Zelča
220.
Sports
S.Lūsiņa
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
I.Zelča
220.
Angļu v.
S.Karnīte
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Tr Mat.
I.Zelča
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Sports
I.Bergsone
135.
Viz.m.
I.Zelča
220.
Viz.m.
I.Zelča
220.
Ce Mat.
I.Zelča
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Mūz.
I.Kuple
221.
Soc.z.
I.Zelča
220.
Mājt.
I.Zelča
220.
Pi Mūz.
I.Kuple
221.
Mat.
I.Zelča
220.
Angļu v.
S.Karnīte
220.
Latv.v.
I.Zelča
220.
Mat.f.
I.Zelča
220.

3.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mūz.
I.Kuple
221.
Ēt.
G.Martinsone
218.
Mat.
G.Martinsone
218.
Kl.st.
G.Martinsone
218.
Sports
S.Lūsiņa
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Viz.m.
G.Martinsone
218.
Viz.m.
G.Martinsone
218.
Tr Mat.f.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Soc.z.
G.Martinsone
218.
Mājt.
G.Martinsone
218.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Ce Sports
I.Bergsone
135.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Mat.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Pi Mat.
G.Martinsone
218.
Latv.v.
G.Martinsone
218.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Mūz.
I.Kuple
221.

3.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
H.Mezīte
219.
Ēt.
H.Mezīte
219.
Kl.st.
H.Mezīte
219.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Kr.t.māc.
I.Rektiņa
226.
Ot Mat.
H.Mezīte
219.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Mājt.
H.Mezīte
219.
Dat.f.
B.Balode
115.
Tr Mat.
H.Mezīte
219.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Viz.m.
H.Mezīte
219.
Viz.m.
H.Mezīte
219.
Ce Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
319.
Mat.f.
H.Mezīte
219.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Sports
I.Bergsone
135.
Pi Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Mat.
H.Mezīte
219.
Latv.v.
H.Mezīte
219.
Soc.z.
H.Mezīte
219.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dat.f.
B.Balode
115.

4.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Sports f.
I.Bergsone
135.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Angļu v.
S.Karnīte
319.
Dat.f.
B.Balode
115.
Ot Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Sports f.
M.Priedītis
ārvidē
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Angļu v.
S.Karnīte
319.
Tr Latv.v.
A.Kukaine
321.
Viz.m.
M.Saulīte
331.
Viz.m.
M.Saulīte
331.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Sports
I.Bergsone
Lit.
A.Kukaine
321.
Dat.f.
B.Balode
115.
Ce Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mājt.
M.Saulīte
321.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Sports f.
I.Bergsone
135.
Angļu v.
S.Karnīte
321.
Kl.st.
A.Kukaine
321.
Pi Latv.v.
A.Kukaine
321.
Sports
I.Bergsone
135.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Soc.z.
I.Lapiņa
318.
Soc.z.
I.Lapiņa
318.

4.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Latv.v.
I.Bergsone
319.
Lit.
I.Bergsone
319.
Sports f.
I.Bergsone
135.
Ot Soc.z.
I.Bergsone
319.
Latv.v.
I.Bergsone
319.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Soc.z.
I.Bergsone
320.
Sports f.
M.Priedītis
ārvidē
Tr Latv.v.
I.Bergsone
319.
Latv.v.
I.Bergsone
319.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Sports f.
I.Bergsone
Ce Mājt.
M.Saulīte
331.
Latv.v.
I.Bergsone
319.
Sports
I.Bergsone
Viz.m.
M.Saulīte
319.
Viz.m.
M.Saulīte
319.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Kl.st.
I.Bergsone
319.
Pi Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
I.Bergsone
319.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Sports
I.Bergsone
135.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.

4.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports f.
I.Bergsone
135.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Lit.
Z.Lūse
228.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Mat.
R.Dambe
320.
Ot Sports f.
M.Priedītis
ārvidē
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Mat.
R.Dambe
320.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Tr Mat.
R.Dambe
320.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Sports
I.Bergsone
135.
Dab.z.
I.Lapiņa
318.
Ce Mat.
R.Dambe
320.
Soc.z.
I.Lapiņa
318.
Mājt.
R.Dambe
320.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Sports f.
S.Lūsiņa
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Kl.st.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Pi Viz.m.
M.Saulīte
331.
Viz.m.
M.Saulīte
331.
Mat.
R.Dambe
321.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Sports
I.Bergsone
135.

4.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Sports f.
I.Bergsone
135.
Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
I.Zelča
320.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Viz.m.
G.Martinsone
218.
Viz.m.
G.Martinsone
218.
Ot Mūz.
L.Stivriņa
241.
Sports f.
M.Priedītis
ārvidē
Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
I.Zelča
319.
Lit.
I.Zelča
319.
Tr Soc.z.
I.Lapiņa
318.
Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
I.Zelča
319.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Latv.v.
I.Zelča
319.
Sports f.
S.Lūsiņa
135.
Ce Mat.
E.Lasmane
231.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Sports
I.Bergsone
Soc.z.
I.Lapiņa
318.
Mājt.
G.Martinsone
318.
Kl.st.
L.Trauliņa
109.
Pi Latv.v.
I.Zelča
319.
Angļu v.
J.Sirmais-Hreškova
320.
Latv.v.
I.Zelča
319.
Mat.
E.Lasmane
231.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Sports
I.Bergsone
135.

5.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Lit.
A.Kukaine
321.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Ot Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Lit.
A.Kukaine
321.
Sports f.
M.Priedītis
Soc.z.
M.Kakse
331.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Inf.
B.Balode
115.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Tr Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Ce Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Kl.st.
E.Aļeškēviča
230.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Pi Inf.
B.Balode
115.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Sports
S.Lūsiņa
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.

5.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Ot Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Sports
S.Lūsiņa
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Tr Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Lit.
Z.Lūse
228.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Ce Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Inf.
B.Balode
115.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Lit.
Z.Lūse
228.
Kl.st.
Z.Lūse
228.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Pi Sports
S.Lūsiņa
135.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
Z.Lūse
228.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.
Inf.
B.Balode
115.
Mat.
E.Aļeškēviča
230.

5.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Lit.
A.Kukaine
321.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Inf.
B.Balode
115.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Ot Sports f.
M.Priedītis
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Tr Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Ce Latv.v.
A.Kukaine
321.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Kl.st.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Inf.
B.Balode
115.
Pi Sports
S.Lūsiņa
Mat.
E.Lasmane
231.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Lit.
A.Kukaine
321.
Soc.z.
M.Kakse
331.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
235.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
235.

5.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Mat.
E.Lasmane
231.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Lit.
S.Tauriņa
229.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Ot Lit.
S.Tauriņa
229.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Sports f.
M.Priedītis
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Tr Mat.
E.Lasmane
231.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Mat.
E.Lasmane
231.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Inf.
B.Balode
115.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mat.
E.Lasmane
231.
Ce Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Mat.
E.Lasmane
231.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Kl.st.
S.Tauriņa
229.
Mat.
E.Lasmane
231.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Pi Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Sports
S.Lūsiņa
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Inf.
B.Balode
115.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.

6.a

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Krievu v.
S.Berga
329.
Mat.
E.Lasmane
231.
Inf.
B.Balode
115.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Lit.
Z.Lūse
228.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
S.Eglīte
330.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Ot Vēst.
I.Amoliņa
331.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Lasmane
231.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
S.Eglīte
330.
Mat.f.
S.Eglīte
330.
Tr Viz.m.
B.Siliņa
235.
Mat.
E.Lasmane
231.
Krievu v.
S.Berga
329.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Mat.
S.Eglīte
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Ce Mūz.
L.Stivriņa
241.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Soc.z.
M.Kakse
330.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Lasmane
231.
Kl.st.
I.Glužģe
328.
Inf.
B.Balode
115.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Pi Lit.
Z.Lūse
228.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.f.
E.Lasmane
231.
Soc.z.
M.Kakse
331.
Mat.
E.Lasmane
231.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mat.
S.Eglīte
330.
Mat.
S.Eglīte
330.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.

6.b

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Inf.
B.Balode
115.
Mat.
E.Lasmane
231.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Lit.
S.Tauriņa
229.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
S.Eglīte
330.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Ot Latv.v.
A.Kukaine
321.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Mat.
E.Lasmane
231.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Sports
S.Lūsiņa
Mat.
S.Eglīte
330.
Mat.f.
S.Eglīte
330.
Tr Mūz.
L.Stivriņa
241.
Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mat.
E.Lasmane
231.
Soc.z.
A.Vimba
330.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Krievu v.
S.Berga
329.
Mat.
S.Eglīte
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Ce Sports
S.Lūsiņa
Krievu v.
S.Berga
329.
Lit.
S.Tauriņa
229.
Soc.z.
A.Vimba
320.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
E.Lasmane
231.
Kl.st.
M.Saulīte
331.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Pi Latv.v.
A.Kukaine
321.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Mat.f.
E.Lasmane
231.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
E.Lasmane
231.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
S.Eglīte
330.
Inf.
B.Balode
115.
Mat.
S.Eglīte
330.

6.c

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
S.Berga
329.
Soc.z.
S.Berga
329.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Inf.
B.Balode
115.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Inf.
B.Balode
115.
Mat.
S.Berga
329.
Mat.f.
S.Berga
329.
Ot Mat.f.
S.Berga
329.
Sports
S.Lūsiņa
135.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Mat.
S.Berga
329.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
S.Berga
329.
Mat.
S.Berga
329.
Mat.
S.Berga
329.
Tr Mūz.
L.Stivriņa
241.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Krievu v.
S.Berga
329.
Mat.
S.Berga
329.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mat.
S.Berga
329.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Mājt.meitenes
D.Pabērza
107.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Ce Mat.
S.Berga
329.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Lit.
Z.Lūse
228.
Soc.z.
S.Berga
329.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Kl.st.
S.Berga
329.
Pi Mat.
S.Berga
329.
Krievu v.
S.Berga
329.
Sports
S.Lūsiņa
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Lit.
Z.Lūse
228.
Mūz.
L.Stivriņa
241.

6.d

Day 1 2 3 4 5 6 7 8
Pi Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Mat.
S.Berga
329.
Soc.z.
A.Vimba
330.
Sports
I.Bruņiniece
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Mājt.zēni
J.Bedeicis
103.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
S.Berga
329.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Mājt.meitenes
M.Saulīte
331.
Mat.f.
S.Berga
329.
Ot Mat.f.
S.Berga
329.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Mat.
S.Berga
329.
Inf.
B.Balode
115.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Mat.
S.Berga
329.
Mat.
S.Berga
329.
Mat.
S.Berga
329.
Tr Krievu v.
S.Berga
329.
Dab.z.
L.Trauliņa
109.
Lit.
Z.Lūse
228.
Mat.
S.Berga
329.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Mat.
S.Berga
329.
Inf.
B.Balode
115.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Vācu v.
E.Groševa
330.
Ce Mat.
S.Berga
329.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Sports
I.Bruņiniece
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Vēst.
I.Amoliņa
331.
Soc.z.
A.Vimba
319.
Kl.st.
I.Bruņiniece
330.
Pi Mat.
S.Berga
329.
Latv.v.
S.Tauriņa
229.
Angļu v.
I.Glužģe
328.
Krievu v.
S.Berga
329.
Viz.m.
B.Siliņa
235.
Mūz.
L.Stivriņa
241.
Lit.
Z.Lūse
228.