Mācību priekšmetu stundu saraksts (normatīvais) redzams šeit…


Mācību priekšmetu stundu saraksts vecākiem (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)