Mācību priekšmetu stundu saraksts (t.sk. fakultatīvās nodarbības, kuras apmeklē 100% visa klase)