7.oktobrī koncertzālē “Valmiera” tika godināti Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2016” laureāti. Apbalvojumu un īpašu piemiņas pildspalvu komplektu saņēma 29 Valmieras vispārējo, speciālo, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Esam lepni paziņot, ka no Valmieras sākumskolas apbalvoti:

par ilggadīgu, nesavtīgu ieguldījumu Valmieras sākumskolas attīstībā, augstu profesionālo precizitāti, pildot direktora vietnieces izglītības jomā amata pienākumus, kā arī pozitīvu un atbalstošu sadarbību ar iestādes pedagoģisko personālu, izglītojamajiem un vecākiem direktora vietniece mācību darbā Inta Ādamsone;

par atbildīgu, profesionālu un radoši inovatīvu pedagoģiskā procesa darba organizāciju izglītojošajā un metodiskajā jomā, kā arī atbalstošu un veiksmīgu sadarbību ar izglītojamajiem, kolēģiem un vecākiem Marta Kakse.