Ingrīda Zelča
sākumskolas skolotāja

Linda Vanaga
informātikas skolotāja

Lolita Trauliņa
dabaszinību skolotāja

Sanita Tauriņa
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Kristīne Švalbe
sākumskolas skolotāja

Larisa Stivriņa
mūzikas skolotāja, kora vadītāja

Mārīte Saulīte
sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Guna Radziņa
dabaszinību skolotāja

Helga Mezīte
sākumskolas skolotāja, vācu valodas skolotāja

Gunita Martinsone
sākumskolas skolotāja

Signe Lūsiņa
sporta skolotāja

Zeltīte Lūse
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zinta Liepiņa
sākumskolas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Eva Lasmane
matemātikas skolotāja

Iveta Lapiņa
dabaszinību skolotāja

Juris Bedeicis
mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ineta Amoliņa
vēstures skolotāja

Elīna Bērziņa
matemātikas skolotāja

Diāna Rudzīte
sākumskolas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā

Dace Pabērza
mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Baiba Siliņa
sākumskolas skolotāja

Aiga Vimba
sākumskolas skolotāja

Inese Bergsone
sākumskolas skolotāja, sporta skolotāja

Baiba Balode
informātikas skolotāja

Stella Berga
matemātikas skolotāja, krievu valodas skolotāja, sociālo zinību skolotāja

Silva Buliņa
vizuālās mākslas un mājturības skolotāja

Ilze Bruņiniece
sporta skolotāja

Ruta Dambe
sākumskolas skolotāja

Sanita Eglīte
matemātikas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Iveta Glužģe
angļu valodas skolotāja

Everita Groševa
vācu valodas skolotāja

Jaroslava Hreškova-Sirmais
angļu valodas skolotāja

Kristīne Siliņa
sākumskolas skolotāja

Marta Kakse
sākumskolas skolotāja

Sandra Karnīte
sākumskolas skolotāja

Inese Kuple
sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja

Aiga Kukaine
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Iveta Lapiņa
dabaszinību skolotāja

Eva Lasmane
matemātikas skolotāja