Valmieras sākumskola

Reģistrācijas Nr.: 90000043403

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

  • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,  AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
  • norēķinu konts LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
  • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X
  • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
  • norēķinu konts LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22

 

“Fonds Valmieras sākumskolas attīstībai”

Reģistrācijas Nr.: 40008125554

Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV-4201

Banka: AS SEB Banka

Konta Nr.: LV70UNLA0050012188029

 

Ēdināšana – SIA “Kantīne B”

Reģistrācijas Nr.: 44102004917

Banka: AS Swedbank

konta Nr.: LV59HABA0001409049292