“Šarādes par profesijām” 1. un 2. klases skolēniem

15. un 16. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, 1. un 2. klašu skolēni kopā ar improvizācijas teātra aktieru „K KOMANDU” piedalījās interaktīvā, izglītojošā aktivitātē “Šarādes par profesijām.” Improvizācijas aktieru “K” komanda kopā ar skolēniem pārrunāja un atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesiju attēlošanā iesaistījās arī paši skolēni.

Aktivitātes laikā tika veicināta izpratne par profesiju daudzveidību; par vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas profesiju pārstāvjiem. Skolēni bija sajūsmā par atraktīvām aktieru darbībām un ar lielu prieku piedalījās nodarbībā. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta aktivitāšu plāna ietvaros.

Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Jana Štrāle