Elīna Aļeškēviča
230.kabinets

matemātikas skolotāja

Inese Bergsone
319.kabinets

sākumskolas skolotāja, sporta skolotāja

Baiba Balode
115.kabinets

informātikas skolotāja

Stella Berga
329.kabinets

sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja, krievu valodas skolotāja, sociālo zinību skolotāja

Silva Buliņa
vizuālās mākslas un mājturības skolotāja, speciālais pedagogs

Ilze Bruņiniece
305.kabinets

sporta skolotāja, sociālais pedagogs

Ruta Dambe
211.kabinets

sākumskolas skolotāja

Sanita Eglīte
204.kabinets

matemātikas skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Ilze Fogelmane
209.kabinets

sākumskolas skolotāja

Iveta Glužģe
328.kabinets

angļu valodas skolotāja

Everita Groševa
330.kabinets

vācu valodas skolotāja

Jaroslava Hreškova-Sirmais
320.kabinets

angļu valodas skolotāja

Elīna Kalniņa
311.kabinets

sākumskolas skolotāja

Marta Kakse
310.kabinets

sākumskolas skolotāja

Sandra Karnīte
309.kabinets

sākumskolas skolotāja

Inese Kuple
221.kabinets

sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja

Aiga Kukaine
321.kabinets

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Iveta Lapiņa
318.kabinets

dabaszinību skolotāja

Eva Lasmane
231.kabinets

matemātikas skolotāja

Zinta Liepiņa
206.kabinets

skolotāja palīgs

 

Signe Lūsiņa
135.kabinets

sporta skolotāja

Zeltīte Lūse
228.kabinets

latviešu valodas un literatūras skolotāja, angļu valodas skolotāja

Gunita Martinsone
218.kabinets

sākumskolas skolotāja

Helga Mezīte
219.kabinets

sākumskolas skolotāja, datorikas skolotāja, vācu valodas skolotāja

Jana Štrāle
bibliotekāre, pedagogs-karjeras konsultants

Mārīte Saulīte
331.kabinets

mājturības skolotāja

Larisa Stivriņa
241.kabinets

mūzikas skolotāja

Baiba Siliņa
208.kabinets

sākumskolas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja

Kristīne Švalbe
308.kabinets

sākumskolas skolotāja, pedagogs-karjeras konsultants

Sanita Tauriņa
229.kabinets

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lolita Trauliņa
109.kabinets

dabaszinību skolotāja

Aiga Vimba
210.kabinets

sākumskolas skolotāja, sociālo zinību skolotāja

Ingrīda Zelča
220.kabinets

sākumskolas skolotāja

Inese Zēģele
sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja