Zintis Krūklis
direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā (205.kabinets)

tālrunis: 64223208

e-pasts: zintis.kruklis @ valmiera.edu.lv

darba laiks:

P.8:00-16:00  O.7:45-15:45  T.8:00-16:00  C.8:00-16:00  Pk.8:00-16:00 

Sandra Pavloviča
lietvedības sekretāre (202.kabinets)

tālrunis: 64224237

e-pasts: sandra.pavlovica @ valmiera.edu.lv

darba laiks:

darba dienās 8:00-16:00

Kristīne Harkova
sekretāre (204.kabinets)

tālrunis: 64223921

e-pasts: kristine.harkova @ valmiera.edu.lv

darba laiks:

darba dienās 8:00-16:00

 

 

Selga Kalniņa
laborante

dabaszinību kabinets

e-pasts: selga.kalnina @ valmiera.edu.lv

Ingus Kliečis
datorklašu laborants

e-pasts: ingus.kliecis @ valmiera.edu.lv

Elita Lancere
garderobiste-ēku dežurante

1.stāvs

Māra Kokarēviča
garderobiste-ēku dežurante

1.stāvs

Jeļena Bludena
garderobiste-ēku dežurante

cokolstāvs

Valentīna Siņicina
garderobiste-ēku dežurante

cokolstāvs

Ilgonis Vanters
garderobists – ēku dežurants

cokolstāvs, ieeja uz sporta zāli

Agrita Cikovska
apkopēja

1.stāvs

Biruta Laptējeva
apkopēja (apstādījumu speciāliste)

Zita Petrusēviča
apkopēja (apstādījumu speciāliste)