4.klasēm

1.vieta Artūrs Kareļkovs 4.d (skolotāja Lolita Trauliņa)

2.vieta Megija Elīza Mezīte 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa)

3.vieta Aiga Tauriņa 4.a (skolotāja Lolita Trauliņa)

5.klasēm

1.vieta Beatrise Silanža 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa)

2. vieta Roberts Vāvere 5.c (skolotāja Lolita Trauliņa)

3. vieta Elza Eglīte 5.d (skolotāja Lolita Trauliņa)

6.klasēm

1.vieta Renāte Baiba Jeserēviča 6.a (skolotāja Lolita Traulina)

2.vieta Monta Zariņa 6.a (skolotāja Lolita Traulina)

3.vieta Agnese Kiršblate 6.d (skolotāja Lolita Trauliņa)

Foto no apbalvošanas…