1.vieta Elza Balode 1.a (skolotāja Baiba Siliņa) 2.vieta Zintis Dzvinko 1.b (skolotāja Aiga Vimba) 2.vieta Amanda Čipāne 1.b (skolotāja Aiga Vimba) 3. vieta Elza Blumberga 1.a (Baiba Siliņa) 3. vieta Eduards Vēveris 1.c (skolotāja Ruta Dambe) 3.vieta Rihards Keziks 1.c (skolotāja Ruta Dambe)

1.vieta Kārlis Silanžs 2.b (skolotāja Sandra Karnīte) 2.vieta Gustavs Freimanis 2.d (skolotāja Iveta Lapiņa) 3.vieta Krišjānis Vekters 2.b (skolotāja Sandra Karnīte) 3.vieta Kira Mihailovska 2.d (skolotāja Iveta Lapiņa)

1.vieta Gabriels Bogdāns 3.d  (skolotāja Iveta Lapiņa) 2.vieta Elizabete Šīrante 3.d (skolotāja Iveta Lapiņa) 3. vieta Mārtiņš Ruska 3.b  (skolotāja Iveta Lapiņa)

Foto no apbalvošanas..