Labdien 1. un 2.klašu tautu deju kopas “Pērkonītis” dejotāju vecāki!

Tā kā vēl nav pilnībā nokomplektējusies 2.klašu grupa, tad plānotā sapulce 9.10., tiek pārcelta pēc skolēnu rudens brīvlaika – 30.10.pl.18.00.

Uz tikšanos!

Sk.Sanita