Teātra izrāde “Kas par traku, tas par traku”

Bērnībā gūtie iespaidi ir spēcīgi, tāpēc domāju, ka  izmantojot teātri un mūziku, ir  iespējams tuvināt bērnus dzejas pasaulei – radināt to uztvert un arī iemīlēt. O. Vācieša humora izjūta kopā ar Elizabetes mūziku, brīnišķīgu instrumentu spēle profesionāli augstvērtīgā izpildījumā, kā arī aktieru azartiskā dzīvošanās, iedarbojas kā laba garastāvokļa vitamīns “, tā izrādes režisore Dita Balčus.

Valmieras sākumskolas 3.klases priecājas un saka paldies par iespēju projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklēt teātra izrādi “Kas par traku, tas par traku”.  Tā bija iespēja ne tikai iepazīt izcilo latviešu dzejnieku Ojāru Vācieti, bet arī iejusties viņa radīto dzejas tēlu pasaulē caur dziesmām, dejām, krāšņiem tērpiem, jokiem, smiekliem un reizēm arī bēdām. Bērniem patika! To apliecināja viņu prieks un pozitīvās atsauksmes pēc teātra izrādes!

3. klašu pedagogi: K.Švalbe, M.Kakse, S.Karnīte un K.Siliņa