Dace Vītola
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā (205.kab.)

tālrunis:64223921

e-pasts: dace.vitola@valmiera.edu.lv

Darba laiks (pieņemšanas laiks var tikt mainīts individuāli, savstarpēji vienojoties ar apmeklētāju):

P. 8:00-16:00
O. 8:00-16:00
T. 8:00-16:00
C. 8:00-16:00
Pk. 8:00-16:00

Sandra Pavloviča
lietvedības sekretāre (202.kabinets)

tālrunis: 64224237

e-pasts: sandra.pavlovica @ valmiera.edu.lv

darba laiks:

darba dienās 8:00-16:00

Kristīne Harkova
sekretāre (204.kabinets)

tālrunis: 64223921

e-pasts: kristine.harkova @ valmiera.edu.lv

darba laiks:

darba dienās 8:00-16:00

 

 

Selga Kalniņa
laborante

dabaszinību kabinets

e-pasts: selga.kalnina @ valmiera.edu.lv

Elita Lancere
garderobiste-ēku dežurante

1.stāvs

Māra Kokarēviča
garderobiste-ēku dežurante

1.stāvs

Jeļena Bludena
garderobiste-ēku dežurante

cokolstāvs

Valentīna Siņicina
garderobiste-ēku dežurante

cokolstāvs

Ilgonis Vanters
garderobists – ēku dežurants

cokolstāvs, ieeja uz sporta zāli

Agrita Cikovska
apkopēja

1.stāvs

Biruta Laptējeva
apkopēja (apstādījumu speciāliste)

Gunita Ose
apkopēja (apstādījumu speciāliste)