Iepazīsimies, būsim droši paši un neapdraudēsim citus savos ikdienas velomaršrutos!
1. Valsts policijas izstrādātais buklets  “Ieteikumi tiem, kas ikdienā pārvietojas ar velosipēdu”. Skatīt šeit…
2.  CSDD izveidotā filmu par velodrošību. Skatīt šeit…