Vecāku padomes sēdes protokols 2016.gada 15.septembrī

Vecāku padome 2016./2017 m.g.

 Vecāku padome ar Valmieras sākumskolas vadību

                Vecāku padomes vadītāja Gunita Celma, e-pasts: gunitacelma2@inbox.lv