Vēsture

Valmieras sākumskola

♦ Ar 2011. gada 22. septembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu, Valmieras pamatskolai tiek mainīts nosaukums uz Valmieras sākumskolu.

Valmieras pamatskola L.Paegles ielā

♦ 2010. gada 1. septembrī svinīgi tiek atklāta Valmieras pamatskolas jaunā un modernā ēka Leona Paegles ielā 40A. Ēkas būvniecību veica SIA “Latvijas Energoceltnieks”, bet būvprojektu izstrādāja SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”. Ēkas pamatakmens, piedaloties bijušajam Latvijas prezidentam Valdim Zatleram, tika ielikts 2008. gadā.

♦ Nepieciešamība pēc jaunas pamatskolas ēkas pilsētā bija jau vairākus gadus, jo iepriekš Valmieras pamatskolas klases bija izvietotas vairākos namos, kas apgrūtināja pilnvērtīgu mācību procesu, turklāt bērniem bija pieejama salīdzinoši neliela zaļā zona. Jaunajā pamatskolas ēkā tiek nodrošinātas visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, mācībām nepieciešamās telpas atrodas vienā ēkā, kur var mācīties 650 1.-6. klašu skolēni.

♦ Ēkā atrodas visas nepieciešamās telpas augstvērtīga mācību procesa nodrošināšanai – mācību klases, darbmācības kabineti, ārpusskolas nodarbību telpas, svinību zāle ar skatuvi, kabinets medicīnas darbiniekam, ģērbtuves, bibliotēka un lasītava, kā arī skolas ēdnīca.

♦ Skolā izbūvēta arī sporta zāle, kas ir nozīmīgs ieguvums, jo iepriekš audzēkņiem sporta nodarbību vajadzībām telpas tika īrēta.

♦ 2011. gada 30.martā Valmieras pamatskola ieguva apbalvojumu – “Gada būve Latvijā 2011”.

Valmieras pamatskola Rīgas ielā

♦ Valmieras pamatskolas ēkas pamatakmens Rīgas ielā likts 1906. gadā, un tā tikusi būvēta kā Valmieras sieviešu ģimnāzija.

♦ 1990. gadā šajā ēkā sāk darbu Valmieras 1. vidusskolas 1. – 4. klases.

♦ 1997. gada 1. septembrī izveido Valmieras sākumskolu.

♦ 2003. gadā Valmieras sākumskola tiek pārsaukta par Valmieras pamatskolu.

♦ 2010. gada 1. septembrī Valmieras pamatskola pārceļas uz jauno ēku L.Paegles ielā 40A.