Devīze:

Mācāmies darot!

 

Vīzija:

Valmieras sākumskola ir Promethean izglītības izcilības centrs – bērniem un videi draudzīga, uz individuālu un kolektīvu

izaugsmi vērsta izglītības iestāde ilgtspējīgai attīstībai.